Skip to main content
search
Kategorie

Emise dieselů

Mýto na německých dálnicích od 1.8.2019 pro vozidla s duálním pohonem Nafta+CNG

Mýto na německých dálnicích

Informace v tomto článku již nejsou aktuální, zde jsou podmínky pro jízdu bez mýta na německých dálnicích platné do konce roku 2023

Řada dopravních firem se zajímá o možnost jak využít příležitost neplatit na německých dálnicích mýto, které značně navyšuje jejich náklady na dopravu přes Německo.

Duální pohon vozidel s dieselovým motorem pracujícím v duálním režimu na naftu a CNG – spaluje naftu a CNG najednou.
To je právě jednou z variant alternativních pohonů, které jsou v podmínkách německého správce mýta firmy Toll Collect uvedeny v seznamu „osvobozených vozidel od placení mýta“ až do konce roku 2020.

Dieselgas CNG osvobozeno od mýta v Německu 2019
Diesel + CNG
Mýto na německých dálnicích

Aktualizace podmínek pro osvobození od povinnosti platit mýto za nákladní automobily na německých dálnicích platná od 1. srpna 2019

Správce pro výběr mýta na německých dálnicích, firma TOLL COLLECT vydal 2.8.2019 aktualizaci podmínek, za kterých je možné po německých dálnicích jezdit s nákladními automobily vybavenými duálním pohonem Diesel CNG bez placení mýta.

 1.  vozidlo musí jet v inkriminovaném úseku prokazatelně v režimu duálního spalování.
 2. po celou dobu jízdy po placeném úseku musí převažovat plynné (CNG, nebo LNG) palivo nad motorovou naftou.
  V praxi to znamená, že musíte mít na vozidle dostatečně velké nádrže CNG, aby bylo vozidlo schopné přejet potřebnou vzdálenost po placeném úseku v duálním režimu s poměrem paliv minimálně 49/51 NM/CNG. To klade zvýšené nároky na osazení vozidla dostatečnou kapacitou nádrží CNG.
 3. Při případné kontrole vozidla celními orgány na německých dálnicích mohou být požadovány tzv. podpůrné doklady o tom, že vozidlo plní požadované parametry.
  Jedná se především o zápis pohonu v TP a OTP vozidla.
  Dále celníci mohou požadovat věrohodné doložení plnění požadavku bodu 2 – spalování jednoznačně převažujícího množství plynu( CNG/LNG) nad motorovou naftou NM a to v celém úseku dálnice na které je vyžadováno placení mýtného.
  V praxi to znamená, že jednoduché systémy, které řada firem použila pro montáž do vozidel při přestavbě na duální pohon Diesel CNG z důvodu co nejnižší ceny, nemohou výše uvedenou podmínku splnit.

Mnoho dopravců se nechalo na počátku roku 2019 zlákat možností do jisté míry obejít podmínky pro osvobození od placení mýtného, které byly při vyhlášení mnohem jednodušší a v pravdě nepočítaly s „chytračením“ vynalézavých českých a hlavně polských dopravců.
Ve většině případů se totiž montovalo co nejlevnější zařízení, které nebylo dimenzováno na výkon motoru. K tomu se namontovala jedna malá nádrž CNG, která v lepším případě umožnila nájezd pouze několik desítek kilometrů v plnohodnotném duálním režimu 50/50. Ten se však z výše uvedených důvodů nedodržoval kvůli osazení slabým reduktorem a levnými plynovými vstřikovači nedostatečného výkonu a hlavně malé kapacity plynových nádrží.
V původním znění podmínek se totiž kontrolovalo pouze zda je zápis pohonu Diesel CNG v OTP vozidla, zda svítí přepínač v režimu „na plyn“ a zda je na vozidle nějaká nádrž CNG.
Bylo jen otázkou času, kdy německé úřady vyhodnotí výše popsané jako obcházení pravidel a provede nějakou korekci.

Náš systém pro duální pohony dieselů na CNG plní požadavky TOLL COLLECT pro jízdu bez mýta

Fuel Fusion Diesel CNG

Řídící jednotka Fuel Fusion má vlastní GPS modul a zaznamenává do paměti veškeré parametry trasy 

Modul online komunikace se sběrnicí CAN řízení motoru vozidla obstarává mj. záznam o spotřebě nafty (NM) a to jak kumulativně, tak online.

Řídící jednotka Fuel Fusion se všemi daty pracuje a ukládá do paměti současně se spotřebou plynu (CNG)

Díky tomu jsme schopni kdykoli vyčíst z paměti řídící jednotky plynu kdy, kde a jak vozidlo jelo.

Jednotka zaznamenává i v jakém režimu vozidlo jelo. Zda jelo na NM, nebo NM+CNG, kdy došlo např. k přepnutí. Zaznamená i jestli k přepnutí došlo automaticky protože došel plyn, nebo bylo přepnutí provedeno manuálně řidičem.

Uživatel je schopen prostřednictvím rozhraní USB a jednoduchým programem stáhnout log v určeném časovém rozsahu a ten potom zobrazit v tabulce.

Tato data jsou nezpochybnitelná a bez problému poslouží jako důkaz o plnění podmínek pro osvobození od mýtného při případné kontrole celními orgány na německé dálnici. 

Diesel na CNG v Německu bez mýta!

Dual Fuel diesel+CNG v Německu bez mýta

Duální pohon Diesel+CNG

Diesely v Německu na CNG bez mýta

Od 1. ledna 2019 platí v Německu nová pravidla pro placení mýta za užívání dálnic pro nákladní vozidla nad 7,5t. Došlo k poměrně výraznému zvýšení cen oproti loňskému roku, ale také se objevily úlevy a slevy pro vozidla, která používají k pohonu některou z podporovaných alternativ.

Od počátku letošního roku jsou od mýta na německých dálnicích osvobozena nákladní vozidla nad 7,5t, která jedou na elektrický pohon, nebo mají hybridní pohon, či jako palivo používají stlačený zemní plyn CNG, nebo LNG.

dual fuel cng
Diesel + CNG

Dieselgas na CNG v Německu také bez mýta

Tato úleva se také týká vozidel nad 7,5t, která mají dieselový motor, který je provozován v duálním režimu nafta+CNG, nebo nafta+LNG. Toto osvobození od mýta platí od 1.1.2019 do 31.12.2020 – tedy dva roky. Jinými slovy Dieselgas CNG v Německu nazývaný také Dual Fuel CNG & LNG je na dva roky osvobozen od placení mýta na všech německých dálnicích.

Duální pohon Diesel CNG je ekologický

Vozidla s duálním pohonem nafta/plyn ve variantě Diesel+CNG, nebo Diesel+LNG participují na výhodě čistého paliva. Zemní plyn je totiž nejčistší fosilní palivo, které má při spalování velmi nízké emise. Pokud je zemní plyn ve formě CNG, nebo LNG (liquid natural gas) použit jako přídavné palivo v duálních systémech dieselových motorů, dochází k snížení tvorby pevných částic ve výfukových plynech. Duální pohony dieselů na CNG také produkují méně skleníkového plynu CO2 a to v průměru o 4,5%.

Čeští dopravci mohou na německých dálnicích ušetřit

Výhod jízdy dieselů po dálnici v Německu na CNG bez mýta mohou využít i čeští dopravci, kteří si nechají přestavět svá vozidla na duální pohon Nafta+CNG. Vozidla, která jezdí do Německa pravidelně mohou touto přestavbou ušetřit nemalé peníze. V první řadě je zde úspora na nákladech za pohonné hmoty, která při záměně paliv 50/50 může být až 25%. Druhá část úspory se týká nulových poplatků za jízdu po německých dálnicích s vozidlem na duální pohon NM+CNG. Tato možnost může znamenat úsporu i desítky tisíc korun měsíčně.

Emise CO2 s Dieselgas LPG jsou znatelně nižší

Emise dieselgas LPG snížení Co2 o 4,5%

Emise CO2 sníženy – Dieselgas LPG  je ekologický

Testy na emise CO2 provedené akreditovanou zkušebnou Polytechniky v Poznani prokázaly, že duální palivo motorová nafta a LPG způsobuje dokonalejší prohoření směsi. Tím dochází k nižší produkci emisí CO2 než je tomu při provozu stejného motoru pouze na samotnou naftu. Vzhledem k množství paliva, které spotřebují těžké nákladní automobily například za rok, je to i u jednoho vozidla významné snížení emisí. To přispívá k snížení produkce nebezpečných exhalací v dopravě.emise CO2 Výsledky měření emisí CO2 systému Diesel Gas (EN)

 

Výše uvedené výsledky nás opravňují k tvrzení, že duální pohon spočívající v kombinaci základního paliva motorové nafty a přidávaného plynu v tomto případě ropného plynu LPG je ekologické řešení, které mj. přispívá k snížení produkce emise CO2 v automobilové nákladní dopravě.
Protože emise CO2 z těžkých nákladních vozidel představují asi čtvrtinu všech emisí ze silniční dopravy a 5 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, je cesta duálních pohonů dieselových motorů v nákladní dopravě jednou z reálných možností, jak přispět alespoň částečně k snížení produkce nejen CO2 v dopravě.
Close Menu