Skip to main content
search

Diesel+CNG v Německu bez mýta prodlouženo do 31.12.2023

Od 21.7.2020DualFuel CNG

Prodloužení platnosti osvobození od mýtného pro vozidla mimo jiné s duálním pohonem Nafta+CNG do 31. prosince 2023

BAG dieselgas CNG bez mýta

Od 1. ledna 2019 jsou nákladní vozidla provozovaná na zemní plyn osvobozena od mýtného. Výjimka původně platila dva roky do 31. prosince 2020. Nyní byla prodloužena do 31. prosince 2023.

Diesel CNG
Právní základ (článek 5 osmého zákona, kterým se mění federální zákon o silnicích a mění další předpisy) vstoupil v platnost dne 4. července 2020. Zákonodárce v souvislosti s osvobozením od mýtného objasňuje, že vozidla musí být nadále provozována hlavně se zemním plynem, aby byla osvobozena od mýtného .

Předpoklady pro osvobození od mýtného by zde měly být stručně nastíněny při příležitosti prodloužení osvobození od mýtného:

pohon musí být proveden zcela nebo alespoň převážně s CNG (stlačený zemní plyn) nebo NG (zemní plyn) nebo LNG (zkapalněný zemní plyn). Pohon s LPG (zkapalněný ropný plyn) není osvobozen. Převaha pohonu se zemním plynem musí být na vyžádání prokázána pomocí vhodných dokladů.

Kromě toho musí být pohon s CNG nebo NG nebo LNG zapsán do technického průkazu vozidla v části P.3 včetně doložení technické dokumentace plynové instalace ve vozidle. Důležité jsou zejména doklady k plynovým nádržím pro ověření jejich počtu a objemu a dále montážní protokol vystavený oprávněnou odbornou firmou.

Kromě výše uvedených požadavků musí mít motorové vozidlo jednu nebo více nádrží na zemní plyn s následující minimální kapacitou:

• CNG: nejméně 300 litrů nebo 50 kg;
• LNG: nejméně 300 litrů nebo 115 kg;
• NG: nejméně 300 litrů.

Pokud je tento minimální objem nádrže prokázán, platí předpoklad – který může BAG v jednotlivých případech rozporovat -, že v běžném provozu vozidla převládá podíl zemního plynu. Pokud nebude splněna podmínka velikostí nádrží  nebudou bivalentní vozidla na zemní plyn rovněž registrována u provozovatele mýtného systému Toll Collect v seznamu vozidel bez mýtného (tzv. „Whitelist“). Registrace platí maximálně 2 roky. Poté je možné ji prodloužit, pokud podmínky zůstanou nezměněny, nejpozději však do 31. prosince 2023.

Cílem dočasného osvobození vozidel poháněných zemním plynem od mýtného je snížit škody na životním prostředí způsobené emisemi. Legislativa může dosáhnout svých cílů, pouze pokud je použití nafty ve vozidlech na zemní plyn s  dieselovými motory výrazně sníženo.

Na vozidla, která nesplňují výše uvedený požadavek, se nevztahuje výjimka z mýtného.

Každý, kdo neplatí mýtné úmyslně nebo z nedbalosti, se dopustí správního deliktu, který může být potrestán pokutou.

Zapojit se do diskuze Jeden komentář

Zanechat odpověď

 
Close Menu

Tyto stránky využívají cookies. více informací

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které přicházíte. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Podle těchto údajů Vás nelze identifikovat. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Zavřít