Skip to main content
search

Emise CO2 s Dieselgas LPG jsou znatelně nižší

Od 12.9.201512 února, 2019Emise dieselů

Emise CO2 sníženy – Dieselgas LPG  je ekologický

Testy na emise CO2 provedené akreditovanou zkušebnou Polytechniky v Poznani prokázaly, že duální palivo motorová nafta a LPG způsobuje dokonalejší prohoření směsi. Tím dochází k nižší produkci emisí CO2 než je tomu při provozu stejného motoru pouze na samotnou naftu. Vzhledem k množství paliva, které spotřebují těžké nákladní automobily například za rok, je to i u jednoho vozidla významné snížení emisí. To přispívá k snížení produkce nebezpečných exhalací v dopravě.emise CO2 Výsledky měření emisí CO2 systému Diesel Gas (EN)

 

Výše uvedené výsledky nás opravňují k tvrzení, že duální pohon spočívající v kombinaci základního paliva motorové nafty a přidávaného plynu v tomto případě ropného plynu LPG je ekologické řešení, které mj. přispívá k snížení produkce emise CO2 v automobilové nákladní dopravě.
Protože emise CO2 z těžkých nákladních vozidel představují asi čtvrtinu všech emisí ze silniční dopravy a 5 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, je cesta duálních pohonů dieselových motorů v nákladní dopravě jednou z reálných možností, jak přispět alespoň částečně k snížení produkce nejen CO2 v dopravě.
Close Menu