Skip to main content
search

Dieselgas princip funkce duálního pohonu dieselu na LPG

Na rozdíl od přestavby benzínových motorů na alternativní pohon LPG, kde dochází při přepnutí z původního benzínového paliva na LPG – tedy 100% z jednoho druhu paliva na druhý, u systému Dieselgas LPG je plynná fáze LPG pouze přidávána do nasávaného vzduchu a motor stále pracuje na naftu.

Přidávání LPG do směsi zpracovávané motorem má efekt v rychlejším zapálení směsi, jejím dokonalejším prohoření a tím účinější využití energie paliva. Poměr mixování obou paliv je u každého motoru trochu jiný a jeho hodnota se výrazně mění v závislosti na okamžitém pracovním režimu motoru. Obecně lze však říci, že průměrná hodnota poměru je 20% LPG a 80% nafty.

Přidávaný plyn do směsi tedy nepůsobí pouze jako levnější náhrada původního paliva – nafty, ale zároveň také jako katalyzátor dokonalejšího hoření směsi.

Plyn je skladován v nádrži stejné, jako u benzínových vozidel přestavěných na LPG, tedy zkapalněný v tlakové nádobě. V kapalné formě se trubkou dopraví do reduktoru/splynovače, ve kterém dochází ke snížení tlaku kapalného plynu expanzí a následné změně skupenství z kapaliny na plyn.

Dále plynový systém pracuje s nízkotlakou plynnou fází LPG, která jde z reduktoru přes filtr plynné fáze do 2ks plynových vstřikovačů zn. BARACUDA firmy ALEX, nebo DRAGON firmy LPGTECH,  které vefukují plyn na základě signálů z řídící jednotky plynu do sání motoru a to na sací stranu turbodmychadla.

Řídící jednotka plynu pracuje na základě snímaných parametrů motoru.

Dieselgas zásadní informace pro řídící jednotku plynu

  • otáčky motoru RPM
  • tlak v sacím potrubí motoru MAP
  • průtok(množství) nasávaného vzduchu MAF
  • poloha plynového pedálu TPS
  • teplota výfukových plynů EGT
  • tlak plynu na vstřikovačích
  • teplota reduktoru
  • teplota plynu

Ochrana motoru při provozu na LPG

Na základě těchto údajů řídící jednotka vypočítá velikost vefukované dávky pro každý okamžik podle momentálního režimu práce motoru. Toto dávkování je velmi dynamické a v základu se řídí podle naprogramované trojrozměrné mapy.

Na základě teploty a tlaku plynu ECU provádí korekce vstřikované dávky tak, aby dávka odpovídala množstvím i při různých teplotách a tlaku plynu(hustota/měrná hmotnost LPG).

Systém je vybaven velmi přesným a rychlým snímačem teploty výfukových plynů, který je zabudován do výfukového potrubí těsně za turbodmychadlem. Tento snímač “hlídá”, aby nedošlo k příliš velkému zvýšení teploty výfukových zplodin při případném detonačním spalování apod. Systém reaguje okamžitým omezením dávky LPG tak, aby se teplota výfukových zplodin vrátila do normálu.
Řídící jednotka GASIN GD-4 je navíc vybavena snímačem klepání (knock senzor), který detekuje nežádoucí detonační spalování. Jednotka rovněž reaguje postupným snižováním dávkování LPG v konkrétních místech palivové mapy, ve kterých dochází k detonačnímu hoření směsi.

Dva typy řídících jednotek Dieselgas LPG & CNG

Pro přestavby dieselů na duální pohon LPG nebo CNG používáme dvě úrovně vyspělosti řídících jednotek systému Dieselgas.
Podle typu a úrovně technické vyspělosti vstřikovacího systému motorové nafty (NM) je nutné použít odpovídající řídící jednotku, která je schopna s daným systémem pracovat.

Elektronika  GASIN GD-4

 je konstruována pro duální pohony dieselů všech kategorií. Jednotka má flexibilní možnosti nastavení. Je schopna číst otáčky motoru jak z hallova snímače, tak např. z alternátoru. Je vybavena 3 analogovými emulačními kanály pro úpravu signálů řízení motoru.

Pro bezpečný provoz motoru na LPG má systém k dispozici snímač klepání pro identifikaci detonačního spalování a snímač EGT pro měření teploty výfukových plynů. Práce s těmito veličinami umožňují částečnou autokalibraci systému při duálním provozu NM+LPG.

Jednotka GASIN GD-4 je vhodná pro přestavby menších vozidel od osobních, SUV, běžných dodávek, ale je možné ji použít i pro přestavby nákladních vozidel typu IVECO EUROCARGO apod.

Díky kvalitním emulátorům se jednotka GASIN GD-4 výborně hodí především pro přestavby starších motorů kategorie Euro4. U těchto motorů je zpravidla nutné dodatečně snížit dávkování nafty, což někdy vyžaduje použití úpravy více parametrů.

Elektronika  Fuel Fusion CAN

Systém duálního pohonu dieselů Fuel Fusion je zařízení nejvyšší kategorie pro použití při přestavbách diesel motorů na duální spalování motorové nafty a CNG, nebo LPG.

Tato řídící jednotka shrnuje veškeré zkušenosti získané při přestavbách na duální pohon dieselů za posledních 13 let. Jednotka Fuel Fusion používá propracované algoritmy pro nastavení palivových map a následnou další práci s těmito mapami. Jednotka provádí svůj vlastní výpočet zatížení motoru tím, že mj. snímá vstřikovací časy vstřikovačů nafty, otáčky, tlak sání atd. Díky tomu je schopna plynule a přesně dávkovat plyn již od malého zatížení motoru kdy ještě nefunguje přeplňování motoru turbem.

V řídící jednotce je dále integrován modul CAN pro čtení dat řízení motoru v reálném čase. Kombinací těchto parametrů se celý systém posouvá do nejvyšších pater současné techniky duálních pohonů dieselů.
Jednotka Fuel Fusion umožňuje přesné nastavení palivových map díky čtení všech potřebných parametrů z řídící jednotky vozidla. To umožňuje využít maximální záměny paliv kterou daný motor „dovolí“. Díky tomu je Fuel Fusion velmi efektivní.

Systém dále umožňuje zápis provozních údajů z provozu do paměti. Kapacita je až dva roky provozu, potom se začnou nejstarší data přehrávat aktuálními daty.
Zapsané jízdní údaje může provozovatel snadno stáhnout do souboru csv a v naší internetové aplikaci zobrazit do přehledné tabulky 
jízdních záznamů lze vyčíst mnoho informací počínaje spotřebou paliv samostatně i kumulovaně, čas jízdy bez plynu s identifikací zda plyn došel, nebo zda systém přepnul řidič a mnoho dalších cenných údajů.

Close Menu