Dieselgas princip funkce duálního pohonu dieselu na LPG

Na rozdíl od přestavby benzínových motorů na alternativní pohon LPG, kde dochází při přepnutí z původního benzínového paliva na LPG – tedy 100% z jednoho druhu paliva na druhý, u systému Dieselgas LPG je plynná fáze LPG pouze přidávána do nasávaného vzduchu a motor stále pracuje na naftu. Přidávání LPG do směsi zpracovávané motorem má efekt v rychlejším zapálení směsi, jejím dokonalejším prohoření a tím účinější využití energie paliva. Poměr mixování obou paliv je u každého motoru trochu jiný a jeho hodnota se výrazně mění v závislosti na okamžitém pracovním režimu motoru. Obecně lze však říci, že průměrná hodnota poměru je 20% LPG a 80% nafty. Přidávaný plyn do směsi tedy nepůsobí pouze jako levnější náhrada původního paliva – nafty, ale zároveň také jako katalyzátor dokonalejšího hoření směsi.

Plyn je skladován v nádrži stejné, jako u benzínových vozidel přestavěných na LPG, tedy zkapalněný v tlakové nádobě. V kapalné formě se trubkou dopraví do reduktoru/splynovače, ve kterém dochází ke snížení tlaku kapalného plynu expanzí a následné změně skupenství z kapaliny na plyn. Dále plynový systém pracuje s nízkotlakou plynnou fází LPG, která jde z reduktoru přes filtr plynné fáze do 2ks plynových vstřikovačů zn. BARACUDA firmy ALEX, nebo DRAGON firmy LPGTECH,  které vefukují plyn na základě signálů z řídící jednotky plynu do sání motoru a to na sací stranu turbodmychadla, pokud je jím motor vybaven. Řídící jednotka plynu pracuje na základě snímaných parametrů motoru.

Dieselgas zásadní informace pro řídící jednotku plynu jsou:

 • otáčky motoru RPM
 • tlak v sacím potrubí motoru MAPDieselgas LPG graf
 • průtok(množství) nasávaného vzduchu MAF
 • poloha plynového pedálu TPS
 • teplota výfukových plynů EGT
 • tlak plynu na vstřikovačích
 • teplota reduktoru
 • teplota plynu

Na základě těchto údajů řídící jednotka vypočítá velikost vefukované dávky pro každý okamžik podle momentálního režimu práce motoru. Toto dávkování je velmi dynamické a v základu se řídí podle naprogramované trojrozměrné mapy. Na základě teploty a tlaku plynu ECU provádí korekce vstřikované dávky tak, aby dávka odpovídala množstvím i při různých teplotách a tlaku plynu(hustota/měrná hmotnost LPG). Systém je vybaven velmi přesným a rychlým snímačem teploty výfukových plynů, který je zabudován do výfukového potrubí těsně za turbodmychadlem. Tento snímač “hlídá”, aby nedošlo k příliš velkému zvýšení teploty výfukových splodin při případném detonačním spalování apod. Systém reaguje okamžitým omezením dávky LPG tak, aby se teplota výfukových splodin vrátila do normálu.

dieselgas schema kamionVýrobce systému Solaris Diesel má v současné době vyvinuty 3 typy řídících jednotek pro různé druhy použití, s ohledem na technickou úroveň a vyspělost palivového systému vozidla, do kterého se duální pohon Dieselgas montuje. Jedná se zejména o kompaktibilitu s motory staršího až historického data, které mají mechanické vstřikovací čerpadlo a nejsou vybaveny žádnou elektronikou. U takových motorů by mohl být problém i např. se snímáním základní veličiny – otáček motoru. Systém Solaris Diesel Basic má velmi širokou škálu možností konfigurace. Umí například snímat otáčky přes zvlnění napětí alternátoru či dynama, například starého traktoru.

Pro přestavbu moderních motorů má Solaris Diesel řešení:

jednotky s označením DNA – s možností emulace polohy plynového pedálu, váhy vzduchu i tlaku v railu. Jednotka s označením DGA je plně digitální a to včetně vstupů zpracovávajících signály ze senzorů motoru přestavěného vozidla. Tato jednotka se používá u nejmodernějších vozidel jejichž motor management je již většinou celý digitální a není z něho možné získávat analogové hodnoty signálů, jako u běžných vozidel. Tato jednotka samozřejmě zvládá emulace signálů se stejnou filosofií jako typ DNA.


SOLARIS DIESEL PREMIUM plus

tento systém je postaven na úplně nové platformě pro nejmodernější motory emisní třídy Euro 5 a Euro 6.
Hlavní funkce systému které jej odlišují od předchozích provedení:

 • autokalibrace
 • vzdálená diagnostika plynového systému i systémů vozidla ze sběrnice CAN
 • kontinuální kontrola spotřeby nafty i plynu – monitoring okamžité i průměrné spotřeby
 • monitorování stavu paliva NM i LPG případně CNG včetně monitoringu tankování
 • možnost sledování pohybu vozidla v mapě (kniha jízd) včetně možnosti rozborů tras
 • funkce asistenta řidiče – upozorní řidiče na neekonomický způsob jízdy

Dieselgas systém SOLARIS DIESEL PREMIUM