Duální pohon Diesel CNG nebo-li Dieselgas CNG

Jak funguje duální pohon dieselů na CNG a proč chtít tuto přestavbu

Popis funkce duálního systému Dieselgas CNG:

Duální pohon dieselů funguje na principu spalování dvou paliv současně. Smyslem duálního provozu diesel motoru je částečné nahrazení motorové nafty plynem.

Zjednodušeně řečeno v duálním režimu se přidává přesné množství plynu do sání motoru za současného snížení dávky vstřikované nafty. Dochází k tzv. záměně paliv. 

Dieselgas CNG  je varianta duálního pohonu, která jako druhé palivo používá stlačený zemní plyn CNG.

Přestavba motoru na duální pohon nevyžaduje žádné nevratné úpravy motoru, ani neúměrně náročnou montáž. Systém Dual Fuel je možné kdykoli z vozidla demontovat.

Provozní režim motoru lze kdykoli přepínat ovládacím tlačítkem v kabině na tzv. duální režim, nebo na tzv. základní režim, kdy vozidlo funguje na naftu, jako by nebylo přestavěné na duální pohon. 

Na vozidle je umístěn zpravidla větší počet nádrží CNG kvůli dosažení uspokojivého dojezdu vozidla v duálním režimu. Pokud CNG v nádržích dojde, vozidlo pokračuje v jízdě na naftu. Po natankování CNG se opět automaticky přepne na duální režim.

Obvyklá záměna paliv u duálního systému NM+CNG se pohybuje v úrovni 50/50  NM/CNG

1kg CNG odpovídá přibližně 1,4 litru NM

Dieselgas CNG je schopen generovat úsporu přesahující 30% oproti konvenčnímu pohonu na motorovou naftu.

Systém Dieselgas CNG je v principu shodný se systémem Dieselgas LPG.

Každé z obou alternativních paliv má své výhody i nevýhody.

Jaké výhody má duální pohon dieselu na CNG ?

      Plyn CNG je přidáván do nasávaného vzduchu který proudí sacím potrubím motoru. Tímto obohacením vznikne v kombinaci se vstřikovanou dávkou nafty spalovaná směs která má mnohem lepší vlastnosti než samotná nafta. Jedná se zejména o rychlejší zapálení a dokonalejší prohoření směsi. V závislosti na poměru CNG a nafty se také mění parametry chodu motoru které se projevují znatelným nárůstem točivého momentu zejména v nízkých otáčkách a měkčím a klidnějších chodem díky vysokému oktanovému číslu CNG (až 130okt). Díky příznivým vlastnostem CNG jako jsou vynikající antidetonační vlastnosti a široký rozsah hoření směsi s vysokým přebytkem vzduchu je možné přidávat vysoké % CNG do naftového motoru (až 70%) a tím nahradit spalovanou naftu. Princip úspory spočívá velmi zjednodušeně řečeno tím, že přidáním dalšího paliva do motorem nasávaného vzduchu stačí méně nafty aby motor měl stejný výkon. V praxi tedy stačí méně šlapat na plynový pedál při provozu na duální pohon, aby vozidlo jelo stejnou rychlostí jako na pouhou naftu. Tím pádem je do válce vstřikována menší dávka nafty která je doplněna levnějším CNG. V určitém režimu je motor schopen fungovat téměř pouze na CNG které je zapalováno pouze tzv. volnoběžnou-minimální vstřikovací dávkou nafty.

 

 

Úspora s duálním pohonem Diesel CNG

Úspora až 30% s duálním pohonem Diesel CNG

Úspora provozu na duální palivo NM+CNG u dieselových motorů je závislá na více faktorech:

  • Cena motorové nafty a cena CNG
  • Procento záměny paliv NM/CNG (standardní poměr je 50/50)
  • Způsob používání vozidla – jízdní režimy (město, dálnice apod.)
  • Způsob jízdy – jak jezdí řidič vozidla (ekonomicky, agresívně apod.) 

Pro koho je vhodný pohon NM+CNG