Dieselgas CNG

Popis funkce systému Dieselgas CNG:

      Systém Dieselgas CNG je v principu shodný se systémem Dieselgas LPG. Rozdíl je pouze v použitém palivu. Tento rozdíl však ve výsledku posouvá systém Dieselgas CNG na mnohem vyšší užitnou hodnotu zejména z hlediska výše úspory na PHM, ale i z pohledu produkovaných emisí. Systém Dieselgas CNG je schopen generovat úsporu značně přesahující výši 30% oproti konvenčnímu pohonu na motorovou naftu.
Každé z obou alternativních paliv má své výhody i nevýhody.

Jaké výhody má duální pohon dieselu na CNG ?

      Plyn CNG je přidáván do nasávaného vzduchu který proudí sacím potrubím motoru. Tímto obohacením vznikne v kombinaci se vstřikovanou dávkou nafty spalovaná směs která má mnohem lepší vlastnosti než samotná nafta. Jedná se zejména o rychlejší zapálení a dokonalejší prohoření směsi. V závislosti na poměru CNG a nafty se také mění parametry chodu motoru které se projevují znatelným nárůstem točivého momentu zejména v nízkých otáčkách a měkčím a klidnějších chodem díky vysokému oktanovému číslu CNG (až 130okt). Díky příznivým vlastnostem CNG jako jsou vynikající antidetonační vlastnosti a široký rozsah hoření směsi s vysokým přebytkem vzduchu je možné přidávat vysoké % CNG do naftového motoru (až 70%) a tím nahradit spalovanou naftu. Princip úspory spočívá velmi zjednodušeně řečeno tím, že přidáním dalšího paliva do motorem nasávaného vzduchu stačí méně nafty aby motor měl stejný výkon. V praxi tedy stačí méně šlapat na plynový pedál při provozu na duální pohon, aby vozidlo jelo stejnou rychlostí jako na pouhou naftu. Tím pádem je do válce vstřikována menší dávka nafty která je doplněna levnějším CNG. V určitém režimu je motor schopen fungovat téměř pouze na CNG které je zapalováno pouze tzv. volnoběžnou-minimální vstřikovací dávkou nafty.
Duální pohon Diesegasl CNG

Technické řešení duálního pohonu Diesel Gas CNG

 

 

Renault Premium dual fuel dieselgas cng