Proč je duální pohon Diesel CNG lepší než zážehový  CNG motor

Jaký rozdíl je mezi duálním pohonem diesel NM+CNG kde je řídící a zápalnou dávkou stále vstřikovaná motorová nafta, která zapaluje CNG foukané do sání motoru  a přestavěným dieselem na v podstatě plnohodnotný zážehový motor spalující pouze CNG?

Je všeobecně známo, že zážehové motory přestavěné na LPG i CNG mají mnohem větší problémy s vysokonapěťovou částí zapalování, než klasické benzínové motory. Znají to i mnozí řidiči, kteří mají svá vozidla přestavěná na LPG.
Problém je v elektrické vodivosti stlačené směsi ve válci motoru resp. v obtížnosti ionizace této směsi aby došlo k přeskoku jiskry mezi kontakty zapalovací svíčky. Jedním z faktorů, které zásadně ovlivňují schopnost správné funkce zapalovací soustavy je kromě složení směsi tlak této směsi. Čím větší je tlak ve válci, tím horší jsou podmínky pro přeskok jiskry a zapálení směsi.
Je vyzkoušeno, že při kompresním poměru cca 12:1 již není možné, aby zapalovací soustava spolehlivě fungovala. To je také hlavní důvod, proč se u přestaveb dieselů na zážehový  CNG snižuje kompresní poměr.

U duálního pohonu, kdy zůstává na dieselovém motoru vše beze změn je tedy kompresní poměr okolo hodnoty 16:1, tedy mnohem vyšší a pro účinnost motoru výhodnější. U tohoto řešení si to můžeme dovolit, protože k zapálení směsi nepoužíváme zapalovací svíčky, ale vznícenou motorovou naftu, které vysoký kompresní poměr nevadí. Kompresní poměr 16:1 až 21:1 nevadí ani směsi CNG, ba právě naopak. Vzhledem k tomu, že oktanové číslo CNG je přibližně 130, má ideální antidetonační vlastnosti díky kterým je v tomto režimu velmi efektivní.


Porovnejte atributy neinvazivního a levného řešení duálního pohonu Diesel Gas CNG s drahou a v praxi téměř nerealizovatelnou přestavbou vznětového motoru na zážehový CNG motor.

 

Duální pohon Diesel+CNG

 icon-plus-circle Žádný nevratný zásah do konstrukce motoru

   100% možnost návratu k původnímu  provedení

  Vlastnosti dieselu zůstávají zachovány i při  vysokém % nahrazení nafty plynem,  zejména měrná spotřeba, kroutící moment i  výkon.

  Možnost kdykoli přepnout na základní  palivo – motorovou naftu

  Nízká náročnost na technologické vybavení  pro realizaci přestaveb, přestavby může  provádět vyškolená dealerská montážní síť.

  Levné a efektivní řešení pro úsporu, výkon i  ekologii
diesel dual fuel CNG

Přestavba dieselu na CNG, nebo
zážehový motor na CNG original

 icon-minus Náročná přestavba motoru s nevratnými  změnami a finančně velmi nákladná. Z  důvodu nutnosti snížení kompresního  poměru – mechanicky úpravou pístů a spalovacího prostoru a nahrazení naftových vstřikovačů zapalovacími svíčkami.

  Vyšší nároky na údržbu vysokonapěťových  částí zapalování (nízká životnost svíček a  zapalovacích modulů) ve srovnání se  vstřikovači motorové nafty.

  Přestavba je konečné řešení na jedno palivo – CNG, na naftu již nelze provozovat. Rovněž  není možné vozidlo uvést do stavu před  přestavbou pouhou demontáží přestavbové  sady.

  Nižší účinnost motoru díky použití škrtící  klapky v sání zážehového motoru

  Mimo specializované pracoviště s drahým  vybavením není možné přestavbu realizovat

  Neúměrně vysoké náklady na přestavbu

 icon-plus Motor spaluje pouze CNG(LNG)
Duální pohon Diesel + CNG