Skip to main content
search
Kategorie

DualFuel

Osvobození od mýta na německých dálnicích – aktualizace k 1.10.2019 (prodlouženo do 31.12.2023)

Osvobození od placení mýta na německých dálnicích bylo prodlouženo do 31.12.2023 za nezměněných podmínek!

Nákladní vozidla nad 7,5t s duálním pohonem NM+CNG neplatí mýto další tři roky!

Od 1. ledna 2019 jsou vozidla na zemní plyn na německých dálnicích osvobozena od mýtného za nákladní vozidla nad 7,5t. Platí pro pohony na čistě zemní plyn CNG, nebo LNG a platí také pro tzv. duální, nebo bivalentní, či duplexní pohony nafta+CNG, nebo nafta+LNG  známé také jako „Dieselgas“. Výjimka platí do 31. prosince 2020. Po tomto datu se počítá s tím, že tyto pohony budou platit zvýhodněné mýtné oproti konvenčním motorům na naftu.

Od počátku roku proběhlo několik vice, či méně zásadních aktualizací podmínek pro schválení vozidla s duálním pohonem NM+CNG nebo LNG pro osvobození od mýta ne německých dálnicích.

Změny v podstatě reagují na obcházení poměrně jednoduchých podmínek, které musí vozidlo splňovat, aby mohlo být v kategorii osvobozených vozidel.

Od 1.října 2019 platí poslední aktualizace podmínek pro zaregistrování vozidla na tzv. bílou listinu (vozidla osvobozená od placení mýta). Podle našich informací z Německa by tato úprava měla být již definitivní.

Jaké jsou tedy platné podmínky pro registraci vozidla na „bílou listinu“ u Toll Collect od 1.10.2019?

  • Vozidlo musí být osazeno nádržemi CNG v celkovém minimálním objemu 300l. Pokud je vybaveno nádrží na LNG, musí být tato nádrž minimálně na 115kg kapalného zemního plynu.
  • V technickém průkazu vozidla musí být v kolonce P3 technického průkazu uvedeno palivo NM+CNG , případně LNG
  • Pro registraci v systému Toll Collect je nutné doložit fakturu za montáž duálního systému odbornou firmou, montážní protokol v německém jazyce s výpisem homologovaných součástí plynové sestavy a hlavně s výpisem nádrží CNG s výrobními čísly a uvedenými objemy. V konečném součtu musí mít nádrže CNG objem minimálně 300l vodního objemu.
  • Součástí dokumentace přestavby musí být také prohlášení montážní firmy, že duální systém je nastaven tak, že při jízdě převažuje plynné palivo nad motorovou naftou.
  • Poměr paliv tedy musí být minimálně 51% CNG a 49% NM. Tyto dokumenty musí být v německém jazyce. Je také doporučováno vozit tyto dokumenty ve vozidle kvůli případné kontrole. Lze tím předejít zbytečnému dohadování.
  • Zaregistrování vozidla resp. vyřízení žádosti trvá cca jeden kalendářní měsíc. Pokud je registrace vozidla schválena, lze dokonce požádat o vrácení již zaplaceného mýta za předmětné vozidlo v období od podání žádosti do její vyřízení.
    Aktuálně máme informace, že jakmile Toll Collect obdrží žádost o zaregistrování „osvobozeného “ vozidla a zkontroluje její formální správnost, přestane od data podání žádosti strhávat platby za mýto takového vozidla. Není tedy nutné čekat měsíc, než dojde k úplnému zápisu vozidla.

Jaká tedy může být úspora při jízdě po německé dálnici na duální pohon Diesel + CNG?

Úspora na mýtném po německé dálnici je asi

5,-Kč/km

Mýto se vztahuje na nákladní vozidla nad 7,5t
Konkrétní výši mýta za konkrétní vozidlo je
nutné upřesnit na stránkách
Toll Collect

Úspora nákladů na pohonné hmoty při

jízděnákladního vozidla v duálním

režimu v poměru paliv

45% nafta a 55% CNG 

1,- až 2,-Kč/km

Vyzkoušejte kalkulátor úspory

Close Menu

Tyto stránky využívají cookies. více informací

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které přicházíte. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Podle těchto údajů Vás nelze identifikovat. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Zavřít