Školení diesel gas – základy fungování – montáž

Seznamte se s technologií pro přestavby dieselových motorů na LPG/CNG !

Systém Dual Fuel neboli dvou paliv funguje na principu mixování dvou paliv což vyplývá již z názvu. V praxi to znamená, že dieselový motor běží na základní palivo – tedy naftu. Množství tohoto paliva je dynamicky v závislosti na okamžitém provozním stavu motoru ponižuje a ubrané množství se nahrazuje plynem který se dofukuje do sání motoru. Toto je velmi zjednodušená definice principu systému Dual Fuel Diesel Gas.

 

   Solaris Dual Fuel                     Diesel Gas Solaris Diesel

 

Toto školení je vhodné pro všechny profesionály v oboru přestaveb vozidel na alternativní pohony, ale i pro jiné zdatné mechaniky a techniky kteří mají zájem rozšířit své portfolio služeb také o montáže zařízení pro provoz na duální palivo Diesel Gas. Je to veliká příležitost, protože podle zkušeností z okolních zemí jako je Německo, Rakousko, Polsko má tento systém umožňující dosáhnout významných úspor nákladů na pohonné hmoty veliký potenciál.

Obsah školení

  • Stručné shrnutí základních vlastností a charakteristik dieselového motoru a jeho pracovních cyklů
  • Vysvětlení obecných principů na kterých funguje systém použití duálního paliva Diesel Gas
  • Použití LPG pro duální pohon – jeho výhody a nevýhody
  • Použití CNG pro duální pohon – jeho výhody a nevýhody
  • Popis požadavků kladených na plynové zařízení systémů Diesel Gas obecně
  • Postup celého procesu přestavby z hlediska legislativy – schválení jednotlivě přestavěného vozidla
  • Ukázka funkce systému Solaris Diesel DNA na učebně. Systém je zapojen na zkušebním zařízení se simulací funkcí
  • Představení nejnovější verze systému Solaris Diesel Dual Fuel se vzdálenou správou a připojením na sběrnici CAN BUS
  • Partnerská spolupráce na přestavbách Diesel Gas, nebo autorizované servisní a montážní středisko duálních pohonů Diesel Gas LPG/CNG – podmínky spolupráce, technické a obchodní požadavky.
  • Závěr – zodpovězení dotazů, diskuse


Cena školení

Pro jednoho účastníka je cena školení 1280,-Kč bez DPH.

Pro dva účastníky z jedné firmy je cena školení 1780,-Kč bez DPH

Cena za školení je splatná předem oproti vystavené faktuře po odeslání vyplněné přihlášky na školení.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení a oběd.

Termín a místo konání:

Kdy:   xx.xx.   od 9.00 hod do 17.00 hod

Kde:  Provozovna firmy  Gasinsight s.r.o.  Holohlavy 248, 503 03 Holohlavy   mapa

Školitel:   Petr Linhart, Jaroslav Jiránek DiS.


Chci se přihlásit na worshop  Diesel Gas  „Základy funkce a montáž“

vyplňte prosím níže uvedený formulář a odešlete:

 [easy_contact_forms fid=1]