Ukázka reportu jízdních parametrů vozidla MAN TGS LPG

Úspora nákladů za PHM při provozu vozidel na duální pohon Diesel Gas LPG je velice závislá na způsobu provozování vozidla a na režimu a způspobu jízdy s tímto vozidlem v tomto případě MAN TGS LPG (NM+LPG).Jiné výsledky bude mít vozidlo provozované v režimu dálkové dopravy, kde v čase převažuje provozní režim v optimálních otáčkách bez častého přerušení jízdy a jiné výsledky bude mít vozidlo, které jezdí krátké trasy s častými manipulačními přestávkami, kdy je také používám motor vozidla k pohonu hydrauliky na obsluhu např. kontejneru.

 

Report stylu jÍzdy č.
Vozidlo: MAN TGS LPG (duál NM+LPG) Euro 5
Datum od: 2014-12-01 00:00:00
Datum do: 2014-12-12 23:00:00
Datum wytvoření reportu: 2014-12-14 12:03:45
Provozovatel: ____ _____ _____

 

Provozní údaj Hodnota      Úrovně provozních hodnot v %
Mimo provoz 67,4 %    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| icon-Ic
Stání s běžícím motorem 18,5 %    ||||||||||||||||||
Jízda 14,1 %    ||||||||||||||
Rychlosti  Hodnota     Úrovně provozních hodnot v % (rychlost)
1-10 km/h 10,5 %     |||||||||||
10-20 km/h 10,4 %     |||||||||||
20-30 km/h 7 %     |||||||
30-40 km/h 7,6 %     ||||||||
40-50 km/h 10,7 %     |||||||||||
50-60 km/h 11,8 %     ||||||||||||
60-70 km/h 10,6 %     |||||||||||
70-80 km/h 11,8 %     ||||||||||||
80-82 km/h 14 %     ||||||||||||||
82-84 km/h 2,6 %     |||
84-86 km/h 2,6 %     |||
86-88 km/h 0,2 %   |
88-90 km/h 0,1 %  |
Otáčky Hodnota     Úrovně provozních hodnot v % (otáčky motoru)
500-600 ot/min 13,4 %     ||||||||||||||
600-700 ot/min 26,7 %     |||||||||||||||||||||||||||
700-800 ot/min 8,2 %     ||||||||
800-900 ot/min 4,8 %     |||||
900-1000 ot/min 4 %     ||||
1000-1100 ot/min 5,6 %     ||||||
1100-1200 ot/min 17,5 %     |||||||||||||||||
1200-1300 ot/min 13,8 %     ||||||||||||||
1300-1400 ot/min 3 %     |||
1400-1500 ot/min 1,3 %     |
1500-1600 ot/min 0,4 %   |
1600-1700 ot/min 0,2 %   |
1700-1800 ot/min 0,1 %   |
1800-1900 ot/min 0,1 %  |