Skip to main content
search

Ekologie provozu v režimu NM+LPG

Přestavba vozidla na duální pohon Dieselgas neznamená pouze významnou finanční úsporu při provozu vozidla.

  • Menší spotřeba motorové nafty a její o mnoho důkladnější shoření (až 95%) způsobuje podstatné snížekologie provozu stopaCO2ení obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech a to zejména pevných částic kde se snížení pohybuje okolo 50% – 85% oproti spalování samotné nafty.
  • Prokázaná redukce produkování skleníkového plynu CO2 až o 5%
  • Tyto skutečnosti přispívají k výraznému zlepšení ekologie provozu dieselových motorů zejména těch, které nejsou vybaveny katalyzátorem a filtrem pevných částic.

Nejmodernější systém duálního pohonu DIESEL+LPG/CNG současnosti!

běžné duální systémy se opírají výhradně o znalosti a zkušenosti pracovníků firmy, která
provádí montáž duálního pohonu. Proti tomu systém SOLARIS DIESEL DUAL FUEL
provádí v módu autokalibrace komplikované operace týkající se nastavení a seřízení
vozidla při provozu v duálním režimu. Systém umožňuje využívat jedinečné funkce
vzdáleného odečtu jízdních parametrů vozidla i systému duálního pohonu. V reálném
čase můžeme sledovat okamžitou spotřebu nafty i plynu, vytvářet reporty a rozbory jízdy,
můžeme provádět vzdálenou diagnostiku, konfiguraci i kalibraci systému. Díky funkci
„Asistent řidiče” pomáhá systém řidiči jezdit ekonomičtěji a efektivněji. Důležitý je i
pozitivní vliv na životní prostředí v podobě snížení emisí CO , NOx a pevných částic ve
výfukových plynech vozidla což mimo jiné dokládají výsledky testů zkušebny ITS
Varšava a Vysoké Školy Technické v Poznani

Výsledky měření CO2 systému Diesel Gas (EN)

Diesel na plyn úspora a inovace

 

 

  

 

 

 

Close Menu